Mae Career Ready yn torri rhwystrau i bobl ifanc

Mae Career Ready yn torri rhwystrau i bobl ifanc ac yn creu cyfleoedd

Mae Coleg Caerdydd a’r Fro wedi bod yn bartner efo Career Ready ers 2009. Yma, meant yn rhannu sut mae bod yn rhan o’r rhwydwaith Career Ready wedi helpu eu myfyrwyr i baratoi ar gyfer dyfodol llwyddianus.

Mae gweithio gyda Career Ready wedi rhoi gallu i ein myfyrwyr i gael mynediad i gwmniau proffil uchel, llwyddianus a rhoi iddynt syniad go iawn o beth yw’r fyd gwaith. Mae wedi cael effaith enfawr ar sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth ein myfyrwyr o’r gweithle.

 

Mae Career Ready yn torri rhwystrau ac yn caniatáu i bobl ifanc sefydlu perthynas efo busnesau, gan Greu rhwydwaith o gyfleoedd i gynorthwyo dilyniant y dyfodol

Tîm Arweinyddiaeth Coleg Caerdydd a’r Fro

Drwy’r rhaglen, mae ein myfyrwyr wedi derbyn dosbarthiadau meistr ar y sgiliau sydd eu hangen ar gyfer llwyddiant gyrfa, profiad gwaith ac ymweliadau mewn cwmniau mewn fel Wates, a mentora un i un gan weithiwr proffesiynol busnes sydd wedi eu cefnogi efo:

  • Cyflwyno ei hunain yn broffesiynol
  • Nodi cryfderau personol a sgiliau sydd angen gwelliant pellach
  • Archwilio’r llwybrau gwahanol waith
  • Datblygu sgiliau allweddol megis gwytnwch personol, cymryd cyfrifoldeb a gosod targedau

 

‘Ni wn i ble y byddwn i nawr pe baswn i ddim wedi cymryd rhan yn y rhaglen Career Ready, ond gallaf yn bendant ddweud na fyddwn i mor hapus hebddo. Mae Career Ready wedi newid popeth i mi ac mae fy nyfodol mor llachar.

Danielle Halford, Cyn fyfyrwyr Career Ready

Dechreuon ni gyda 25 o fyfyrwyr ar y rhaglen Career Ready ac erbyn hyn mae gennym ni 70. Fel coleg, rydym wedi edrych ar ddatblygu’r rhaglen hon ymhellach a’i ymestyn i bob maes o’r coleg- gan ein bod yn credu’n gryf y dylai pob dysgwyr gael y cyfle fod yn rhan o Career Ready.

Gwaith gorau yn y byd yw gwylio sut mae myfyrion yn newid o ddechrau’r flwyddyn academaidd i raddio

Cadlynydd Career Ready, Coleg Caerdydd a’r Fro 

Un broblem benodol yr ydym wedi’i gael yn ystod y blynyddoedd diwethaf yw bod gennym lawer o fyfyrwyr yn trosglwyddo o ysgolion Cymraeg, ac ni chawsom ddim llawer o gefnogaeth i’w helpu i wneud y newid hwn. Gan weithio efo cyn myfyrwyr Career Ready, sefydlwyd bwrdd cynghori dwyieithog i gynnu syniadau i’n prif fwrdd cynghori. Mae hyn wedi helpu ein myfyrwyr Cymraeg yn wirioneddol, ac mae wedi bod yn rhyfeddol gweld ein cyn-fyfyrwyr Career Ready yn dychwelyd i gefnogi’r myfyrwyr presennol.

Mae’n golygu cymaint i ni fod yn rhan o Career Ready gan ei fod yn wir yn newid bywydau ein myfyrwyr. Mae’n trawsnewid y profiad dysgu a chyfleoedd dilyniant i’n myfyrwyr, gan eu helpu i ddod yn fwy hyderus, a dod yn gyflogwr llwyddianus y dyfodol.

Ein Storiâu o Lwyddiant

Mae ein myfyrwyr yn brawf bod y rhaglen mewn gwirionedd yn newid bywydau. Dyma straeon rhai o’n cyn myfyrwyr sydd wedi bod ar y rhaglen yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

Dysgwch fwy am sut mae Career Ready yn gweithio gydag ysgolion a cholegau ledled y DU i helpu pobl ifanc y dyfodol fod yn llwyddianus.